Бързи прототипи / CAD Отливки, Мостри, Матрици Архитекти, Инженери, Предприемачи Образование Геоморфология Медицина и здравеопазване Развлечение и забавление
АИП
АИП

Докоснете идеите си !
АИП - Архитекти, Инженери, Предприемачи

      Водещи архитекти, инженери и предприемачи използват триизмерното прототипиране от концептуалния дизайн до създаване на реално изделие; от многобройните модели, отпечатани директно от CAD и BIM данни в процеса на проектиране и изследване до завършеното изделие. Триизмерното прототипиране е най-бързият и най-евтиният начин  за създаване на сложни геометрични фигури, било то бели на цвят,  или с висококачествени цветове.

Многобройни модели с цел концептуално разработване
  • Триизмерен печат директно от CAD и BIM данни
  • Производство на модели бързо и икономически изгодно

Изследователско проектиране на критични елементи
  • Създаване на сложни повърхности и геометрии
  • Предаване на голяма детайлност на моделите и завършеност на повърхностите

Висококачествено цветово представяне на модели
  • Съчетаване на моделите с допълнителни други елементи за постигане на желания ефект
  • Бърза, лесна и евтина многократна изработка