Бързи прототипи / CAD Отливки, Мостри, Матрици Архитекти, Инженери, Предприемачи Образование Геоморфология Медицина и здравеопазване Развлечение и забавление
Технология
Технология


Етапи в процеса на триизмерно прототипиранеІ-ви етап. Конструктивно проектиране

      За целите на триизмерното принтиране (прототипиране) е необходимо първо да създадете Вашия модел в триизмерно цифрово изражение с помощта на специализиран за това софтуер (CAD/CAM).

      Най-популярни програми за CAD/CAM проектиране:

           - SolidWorks
           - 3D StudioMAX
           - AutoCAD, ArchiCAD
           - Parasolid
           - RhinocerosСлед като сте създали триизмерния си обект е необходимо да го експортирате в един от следните 3D формати:

     - STL (*stl) - за монохромно прототипиране
     - WRML (*wrl) или PLY (*ply) - за цветно прототипиране

ІІ-ри етап. Подготовка за прототипиране на триизмерния модел

      Триизмерния обект се зарежда в софтуера, който управлява принтера. Проверява се неговата коректност за процеса на прототипиране и се позиционира в работната камера на принтера. Работната камера на принтера е с размери - 250х200х200мм., т.е. обекта не трябва да надхвърля тези габаритни размери. В противен случай е необходимо да се прототипира на части и след това да се сглоби. Тук може да се проверят неговитте характеристики: кубатура, квадратура и др. Кубатурата е равна на реалния обем, който заема Вашия обект, а не произведение от габаритните му размери.
ІІІ-ти етап. Прототипиране на триизмерния модел
      Времетраенето на процеса на прототипиране е различно. Може да бъде от няколко минути, до няколко часа в зависичост от височината на обекта, респективно броя на слоевете. Софтуера, който управлява принтера "нарязва" обекта на n-на брой слоя с дебелина от 0,0875 mm. Използва се специален прах. Резолюцията, с която се печати върху всеки слой е 450х300 dpi.

 


ІV-ти етап. Отстраняване на ненужната прах и обдухване на прототипа.
     Вакумната система на принтера автоматично отстранява ненужната прах. Ако детайлите са много фини, се налага остатъчната прах да се отстрани ръчно. След това с въздушна струя се отстранява прахта полепнала по прототипа в камерата за почистване на принтера.V-ти етап. Инфилтриране на прототипа.
     След като бъде почистен от прахта, прототипа се потапя в специален инфилтрат, който прониква в него и го втвърдява. Така крайното изделие придобива необходимата здравина и наподобява гипсова отливка.

Ето го и крайния резултат без обработка !!!

  Възможна е и допълнителна обработка
 (шкурене, шприцване, боядисване, лакиране)