Бързи прототипи / CAD Отливки, Мостри, Матрици Архитекти, Инженери, Предприемачи Образование Геоморфология Медицина и здравеопазване Развлечение и забавление
Матрици
Матрици

Докоснете идеите си !
Металолеене

      Методът за директно прототипиране на форми и матрици за леене на метал предоставя  възможност за изработка на метални отливки на детайли директно от триизмерни данни значително по-бързо и евтино от традиционния метод на леене от прототип. Процеса позволява принтиране на форми и сърцевини директно от триизмерни данни,  елиминирайки необходимостта от мострата (шаблона) и вадене на огледалните форми на прототипа, както в традиционния леярски метод. При този подход металът се излива директно в триизмерно отпечатаната форма. Технологията позволява директно прототипиране на детайли от метал, което оптимизира себестойността му в цена и време.

Предимства

  • Бързо прeвръщане на триизмерени данни в прототип от метал
  • Възможност за принтиране на извънредно сложни форми и сърцевини
  • Способност за осъществяване на собствени продуктови производства
  • Опростен процес за леене на метал

Процес


       Принтирането на форми и сърцевини директно от триизмерни данни премахва етапа в  традиционния метод с изработка на огледални матрици и сърцевини в и от пясъчни форми. Металът се отлива директно в триизмерните принтирани форми, позволявайки ви да прототипирате частите си направо в метал, което е изключително полезно и времеспестяващо в сравнение с традиционните методи.

      Този метод за директно отливане на материал също може да бъде използван за създаването на пясъчни форми за отливане на цветни метали. Тези форми са смес от леярски пясък, хоросан и други добавъчни материали, които осигуряват здравина и добри повърхностни качества на формата.