Бързи прототипи / CAD Отливки, Мостри, Матрици Архитекти, Инженери, Предприемачи Образование Геоморфология Медицина и здравеопазване Развлечение и забавление
Геоморфология
Геоморфология

Докоснете идеите си !
Геоморфология

Предизвикателства
      Природни и градски модели за образователни цели, ситуационен анализ и комуникационни нужди - всичко може да бъде превърнато в триизмерни форми директно чрез данни от географски информационни системи (GIS). За съжаление традиционните методи за изграждане на подобни модели - (на ръка, CNC или чрез макетиране), са трудоемки и скъпи.
Решение
      Триизмерните принтери са в състояние за броени часове и на много ниска стойност да пресъздават висококачествени терени, градски и тоположки карти. Триизмерното прототипиране променя фундаментално начина, по който се използват данните от Географските информационни системи. Позволява анализирането и възпроизвеждането на критични елементи да става бързо и евтино с помощта на триизмерните модели.
Предимства
 • Бърза изработка на сложни картографии на много ниска цена
 • Изработка в рамките на часове, не на дни или седмици
 • Пълноцветни модели, чрез триизмерното прототипиране
 • Фундаментална промяна на начина на използване на Географските информационни системи
  - Пластова експозиция и визуализиране на данни от Географски информационни системи
  - Чиста и ясна комуникация с клиенти, сътрудници и публични аудиенции
Привилегии
 • Бързо и евтино производство на качествени терени, градски и тоположки карти
 • Модели за часове, не за дни или седмици
 • Стойност от десетки или стотици лева, не хиляди
 • Без геометрични ограничения - принтиране на всякакви форми